XV. konference

Spolu s partnery Sekce pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP, ve spolupráci s Českou lékařskou komorou pod záštitou Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pořádáme každé dva roky mezinárodní interdisciplinární konferenci o poruchách příjmu potravy a obezitě, jejíž předsedkyní je prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Děkujeme partnerům konference

Podpořte nás

Pokud vám naše práce připadá smysluplná a chtěli byste nás podpořit, kontaktujte nás. Vaše podpora může být finanční, mediální či materiální. Potvrzení o finančním daru, díky němuž můžete získat slevu na dani, vám rádi vystavíme.