Datum konání: 30. 3. 2023 - 1. 4. 2023

Místo konání: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (Ke Karlovu 11, Praha 2) a Děkanát 1. LF UK (Na Bojišti 3, Praha 2).

Téma konference: Transgenerační přenos psychopatologie

Předsedkyně konference: prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

 

Vybíráme z programu XIV. ročníku. Informace o konferenci budeme na těchto stránkách průběžně aktualizovat.

 

 • doc. MUDr. Michal Goetz, PhD 
  Transgenerační přenos duševních poruch

 • Prof. Teresa Maia 
  Family-based Interventions

 • Dr. Karin van Doesum
  ChildTalks+: Support for children living with parents who have a mental illness

 • prof. MUDr. Petr Zach, CSc.
  Mindfulness: teorie a praxe