Děkujeme Vám za účast na XIV. mezinárodní interdisciplinární konferenci o poruchách příjmu potravy a obezitě. Vaší účasti a podpory si velice vážíme. 

Certifikáty Vám zašleme e-mailem do 14 dnů.

Datum konání konference: 30. 3. 2023 - 1. 4. 2023

 

PROHLÉDNĚTE SI PROGRAM

 

Místo konání: Děkanát 1. LF UK (Na Bojišti 3, Praha 2) a Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (Ke Karlovu 11, Praha 2). 

Téma konference: Transgenerační přenos psychopatologie

Předsedkyně konference: prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

 

Vybíráme z programu XIV. ročníku:

  

 

 

 Prof. Teresa Maia
Fernando Fonseca Hospital Lisbon

Semente - a mental health promotion program in Portugal. Family-based interventions.

 

doc. MUDr. Michal Goetz, PhD 

Transgenerační přenos duševních poruch.

 

Dr. Karin van Doesum

ChildTalks+: Support for children living with parents who have a mental illness. Children of parents with eating disorders.

 

prof. MUDr. Petr Zach, CSc.

Mindfulness: Teorie a praxe.

   

 

Karin Källsmyr, 

Yngvild Haukeland
Voksne for Barn (Norwegian civil society organization  promoting mental health in children and youth, since 1960)
Working with children as next of kin: Preventive interventions for children in families with stress and strain, and for siblings and parents of children with chronic health conditions.

 
Prof. Charlotte Reedtz,
Prof. Camilla Lauritzen
Regional center for child and adolescent mental health, UiT- the Arctic University of Norway
Norwegian research on children of mentally ill parents (COPMI) and the development of virtual reality learning resources for health care students and personnel. 

 

Dr. Markus Moessner
Research Center for Psychotherapy, Heidelberg University

Social Media’s Impact on Eating Disorders.