Těšíme se na Vás na XIII. konferenci v dubnu 2021.

Sledujte naše stránky www.ecinstitut.cz

Konferenci pořádá Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Sekce pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické společnosti ČLS JEP a E-clinic, z.ú. ve spolupráci s Českou lékařskou komorou. Organizační výbor a vědecký sekretariát: prof. MUDr. Hana Papežová, Csc. a MUDr. Petra Uhlíková


Datum konání: 15. – 17. 4. 2021


Místo konání: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze nebo online

Informace budou upřesněny v lednu 2021.