Pořádá Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Sekce pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické společnosti ČLS JEP a E-clinic, z.ú. ve spolupráci s Českou lékařskou komorou. Organizační výbor a vědecký sekretariát: prof. MUDr. Hana Papežová, Csc. a MUDr. Petra Uhlíková


Téma: Může reforma v psychiatrii zlepšit péči o poruchy příjmu potravy?


Datum konání: 9. – 10. 6. 2017


Místo konání: POZOR Změna!

1. den se koná na Děkanátu 1. LF UK, vchod z ulice Na Bojišti 3.
2. den již tradičně na Psychiatrické klinice 1.LF UK a VFN.

Podrobně viz Místo konání a registrace Konference pořádaná AED (Americká akademie pro poruchy příjmu potravy), ICED 2017, se koná v době 7. - 10. 6. 2017. Organizačně i aktivní účastí se podílejí i účastníci XI. PPP. ICED 2017 podporuje Sekce pro PPP v rámci organizace PCAC (Partnership, Chapter and Affiliate Committee meeting).