Pro XII. ročník bude upřesněno.

  Počet kreditů
Pro psychiatry akreditace ČLK 45744 12 
Pro psychology akreditace AKP   8 pasivní účast
10 aktivní účast
5 spoluautorství
Pro sestry a nutriční terapeuty akreditace ČAS  8 pasivní účast
10 aktivní účast