Vyhlášení výsledků na základě hlasování účastníků XIII. mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě.

 

Cenu Doc. Františka Faltuse za významný přínos v problematice léčby poruch příjmu potravy získává: 

Prof. PhDr. Ivan Eisler, Ph.D.

 

Příspěvek (přednáška/workshop), který účastníky nejvíce zaujal:

1. Eisler, I.: Neurobiology meets family systems: Integrating findings from neurobiological research into the practice of Maudsley family therapy for anorexia nervosa.

2. Ulrichová M., Radvanský J.: Zkušenosti s vedením pohybové terapie u pediatrických pacientek s mentální anorexií. 

 

Poster, který účastníky nejvíce zaujal:

1. Baumann S., Mareš T., Vochosková K., Albrecht J., Anders M., Papežová H.: Neuromodulační metody v léčbě mentální anorexie. 

2. Štěpánková T., Hrubá J.: ADHD a jídelní chování. 

 

Děkujeme všem přednášejícím a účastníkům konference. Těšíme se na Vás v roce 2023 na XIV. ročníku.