Konference se koná na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, Ke Karlovu 11, Praha 2

Datum konání: 4. - 6. 4. 2019

Registrace účastníků: 4. 4. 2019. 16 - 17 hodin. Předsálí Velké posluchárny Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN