Registrace a sekretariát konference bude na Děkanátu 1. LF UK.

Vchod Na Bojiští 3, Praha 2 (100-200 m od vchodu na Psychiatrickou kliniku ve směru od metra I.P. Pavlova). Bude označen.

Pátek, 9. 6. 2017 od 8 do 12 hodin (Ing. I Senková)
Sobota, 10. 6. 2017 od 8 do 10 hodin

Registrace vystavovatelù na konferenci bude probihat v sekretariátu konference, tj. na Děkanátu 1.LF UK v předsálí velké přednáškové místnosti.

Na Děkanátu 1. LF UK se v pátek 9.6. bude také konat program konference:


V sobotu 10.6. se bude konference konat na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, Ke Karlovu 11
(cca 100-200 m od Děkanátu 1. LF UK):