Konference se koná na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, Ke Karlovu 11, Praha 2

Datum konání: 4. - 6. 4. 2019

Čas zahájení bude upřesněn.