Konference se bude konat na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, Ke Karlovu 11, Praha 2.

Případně online dle epidemiologické situace. Budeme Vás informovat v lednu 2021.

Datum konání: 15. - 17. 4. 2021