Vážení účastníci, prosíme Vás o vyplnění této on-line přihlášky.

Na konferenci je možné se přihlásit do 29. 3. 2023.

Po vyplnění přihlášky Vám zašleme emailem do 3 pracovních dnů fakturu.