PÁTEK 9. 6. 2017


8:30 - 9:00

Zahájení konference

Konání: Velký přednáškový sál Děkanátu 1. LF UK


9:00 - 11:00

Terapie: INTERDISCPLINÁRNÍ POHLED na léčbu poruch příjmu potravy

Konání: Velký přednáškový sál Děkanátu 1. LF UK

Předsedající:  Krch F., Holanová P.

1. Krch F: Poruchy příjmu potravy – mýty a pověry 

Centrum pro PPP, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

2. Stárková L: Poruchy příjmu potravy a urgentní medicína
Psychomed s.r.o. a PK FN Olomouc

3. Kulhánek J: Multidisciplinární přístup v léčbě poruch příjmu potravy v ambulantní péči

Psychologické centrum PSYCHOTERAPIE ANDĚL

4. Holanová P: Nové formy léčby pro nové komorbidity na lůžkovém oddělení Centra pro poruchy příjmu potravy?

Centrum pro PPP, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

5. Najmanová J: Zkušenosti s léčbou duální diagnózy mentální anorexie a Crohnovy choroby

Psychiatrická klinika FN Brno 


11:30 - 13:30

DĚTI a ADOLESCENTI – Současné možnosti komplexní léčby. Pomůže nám Reforma psychiatrie?

Konání: Velký přednáškový sál Děkanátu 1. LF UK

1. Kocourková J, Koutek J: Mentální anorexie s raným začátkem onemocnění

Dětská psychiatrická klinika 2. LF a FN Motol Praha

2. Čihák F, Dohnalová J: 19 let léčení poruch příjmu potravy u dětí na DO PN Havlíčkův Brod

Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod

3. Navrátilová, M1, Jarkovský J2, Tůmová J3: Nejzávažnější formy mentální anorexie a bulimie - chyby a omyly – shrnutí dosavadních 28 letých zkušeností na ambulanci i JIP

1Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, 2 Institut biostatiky a analýz, MU Brno, 3 Oddělení klinické biochemie LF MU a FN Brno

4. Krásničanová H: Nezbytnost auxologického individuálního přístupu v léčbě pedopsychiatrických pacientů s PPP

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha


13:30 - 14:00

Přestávka, krátké pohoštění

Diskuze u posterů

Konání: Velký přednáškový sál Děkanátu 1. LF UK


14:30 - 16:30

NEUROBIOLOGIE, neuromodulace, mikrobiom

Konání: Velký přednáškový sál Děkanátu 1. LF UK

Předsedající:  Kviatkovská K., Malá E.

1. Kviatkovská K, Papežová H, Albrecht J: Uplatnění neuromodulace v léčbě PPP: Kazuistiky a diskuze k tématu

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

2. Meisnerová, E, Novák F: Zkušenosti s léčbou pacientek s anorexia nervosa na jednotce intenzivní metabolické péče

IV. Interní klinika 1.LF UK a VFN 

3. Herlesová J1, Slabá Š2: Psychologická podpora při velké redukci váhy po bariatrické operaci

1 OB klinika, Katedra Psychologie FF UK Praha, 2 Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN Praha

4. Roubalová R1, Procházková P1, Bilej M 1, Smitka K2, Papežová H3: Mikrobiom a jeho význam u poruch příjmu potravy
1Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; 2Fyziologický ústav, 1. LF UK, 3 Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

5. Malá E: Neurokognitivní teorie vědomí ve vztahu k mentální anorexii

Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov Praha 4, Neurologická klinika 1.LF UK + FN Praha 2


17:00 - 18:30

VOLNÁ SDĚLENÍ

Konání: Knihovna Psychiatrické kliniky

K diskuzi budou pozváni také zahraniční hosté ICED 2017 a kolegové se zkušenostmi ze zahraničí - Mag. Phil. MUDr. Světlana Žuchová, Ph.D.

Předsedající: Papežová, H.

Papežová H: Nové formy léčby a prevence? Léčba, supervize a formy vzdělávání, etika a ekonomika - reforma?

Psychiatricka klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Toman E: Dlouhodobé intervence pro PPP u mladistvých během studia ve Švýcarsku

Kompetenz Zentrum für Essstörungen und Adipositas, Zürich, Switzerland


19:00

Welcome party (diskuze nad postery)

Konání: Denní stacionář pro děti a adolescenty, Psychiatrická klinika


 

 

SOBOTA 10. 6. 2017


8:00 - 10:00

Interdisciplinární spolupráce 

Konání: Velká posluchárna Psychiatrické kliniky1.LF UK a VFN

Předsedající: Wohlinová K., Pelková L.

KOMPLEXNÍ PROGRAMY PRO PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY: týmová práce pro zdravotní sestry, sociální pracovnice, nutriční terapeuty. Terapeutické manuály a kazuistiky.

1. Steyerová P, Koblic B, Zedková I.: Taneční terapie u poruch příjmu potravy

Centrum pro PPP, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

2. Wohlinová K, Spurná I: Denní stacionář pro dospělé v rámci Centra pro PPP

Centrum pro PPP, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

3. Vlček Pelková L, Papežová H: Co je nutné, co je možné v ambulantní péči o pacienty s poruchou příjmu potravy

 E-clinic - Institut pro studium, prevenci a léčbu poruch příjmu potravy a komorbidních poruch, z.ú., Praha. Centrum zdravotní péče Jirny

4. Sladká Ševčíková J: 15 let existence Centra Anabell a jeho služby

Centrum Anabell, z.ú.

5. Irrgang V1, Příbaň J2: Porucha vnímáni vlastního těla u mentální anorexie v poli napětí mezi neurofyziologií a psychodynamikou

1Bývalý primář odd. pro psychosomatiku a poruchy příjmu potravy, nemocnice Freyung. 2 Psychiatrie Cham. Německo


10:00 - 11:30 

Paralelní workshopy - je možné se přihlásit pouze na workshopy za snížený konferenční poplatek

Dlouhá I, Blumenthalová R, Šimůnková H: Workshop pro sociální pracovnice a zdravotní sestry: Péče v oblasti poruchy příjmu potravy.

Centrum pro PPP, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Konání: Myslivečkův sál, Psychiatrická klinika.


Uhlíková P, Arlethová P, Hrubá JPrevence a včasná intervence u poruch příjmu potravy.

Centrum pro PPP, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Konání: Knihovna Psychiatrické kliniky.


12:00 - 13:15

Workshop otevřeno pro veřejnost, volný vstup.

Konání: Velká posluchárna Psychiatrické kliniky.

Téma: Svépomocné organizace a jak mohou přispět k léčbě a prevenci lidé se zkušeností s poruchou příjmu potravy?

V bloku vystupují:

MUDr. Petra Uhlíková, prof. MUDr. Hana Papežová, Csc.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Michala Jendruchová

Novinářka a spisovatelka s osobní zkušeností s anorexií.

Psychobraní

Vystoupí organizátoři projektu Psychobraní -  projekt, který vznikl v roce 2010 na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, se zabývá pořádáním přednášek s psychologickou tématikou, kde hlavní přednášející je člověk, který danou poruchou sám trpí.


13:30 - 14:00 Závěr a hodnocení konference