Předkládáme vám program XI. Konference o poruchách příjmu potravy a s nimi spojené obezitě, která tento rok oslaví 20 let od svého vzniku. XI. konference je výjimečná tím, že se koná zároveň s mezinárodní konferencí ICED 2017 pořádanou Americkou akademií pro poruchy příjmu potravy s mezinárodním organizačním výborem 7. - 10. 6.2017.

Proto naše XI. konference trvá kratší dobu pouze 9. – 10. 6. a je zaměřená více na klinické problémy a současně realizovanou Reformu psychiatrické péče.

Reforma psychiatrické péče byla původně zaměřena především na zlepšení ambulantní a komunitní péče pro pacienty se schizofrenii a bipolární afektivní poruchou, označovanými jako SMI (Severe Mental Illnesses). SMI jsou charakterizované častým chronickým průběhem, trvalými kombinovanými následky v oblastech bio-psychosociálních, vysokou sebevražedností a celospolečenským dopadem onemocnění (včetně dopadu socioekonomického).

Stejné požadavky, nutnost zlepšit psychiatrickou péči, včetně dostupností odborné multidisciplinární péče o poruchy příjmu potravy jsme diskutovali od roku 1998, kdy byly poprvé publikovány materiály ke změně koncepce psychiatrické péče. Texty zahrnovaly rozšíření služeb specializované časné krizové intervence a možnosti doléčovací v komunitním systému.

Prevalence poruch příjmu potravy, které splňují kritéria SMI bohužel narůstá, s vysokým procentem sebevražd (20-40% ) a vysokou, často nedeklarovanou, mortalitou. Častější chronický průběh anorexie je v odborné literatuře označován jako Severe and Enduring Anorexia (SEAN). Rizikovým faktorem pro závažný průběh je pozdní odborná intervence, četná komorbidní somatická i psychiatrická onemocnění, kterým se budeme na naší konferenci věnovat. Dalším zaměřením konference bude hledání nových terapeutických postupů, včetně nových technologií v prevenci (např. www.Healthyandfree.cz) a zlepšení forem multidisciplinárních intervencí.

V uplynulém desetiletí dochází v České republice k nárůstu osob trpících poruchou příjmu potravy, které se často odborné psychiatrické léčbě dlouhodobě vyhýbají. Pacientky i jejich rodiny často preferují pouhou léčbu somatických následků malnutrice a odbornou psychologicko-psychiatrickou léčbu vyhledají pozdě, což vede k většímu nárůstu závažných chronických průběhu onemocnění a invalidizaci často mladých žen na začátku pracovní kariéry.

Smyslem změn podobně jako u ostatních závažných psychiatrických diagnóz je časná odborná intervence, dnes základní odborné časné intervence vznikají na základě evidence-based a e-psychoedukace. Je velmi těžké vyvážit množství otevřené nebo skryté pro-anorektické literatury nebo otevřené nebo nevědomé stigmatizující zprávy na sociálních sítích.

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
předsedkyně konference